تبلیغات
بانو - سامرست موام
چهارشنبه 24 خرداد 1391

سامرست موام

   نوشته شده توسط: رز    

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید.
سامرست موام