تبلیغات
بانو - چنین شتابان؟
چهارشنبه 24 خرداد 1391

چنین شتابان؟

   نوشته شده توسط: رز    

به کجا چنین شتابان؟

گون از نسیم پرسید

- دل من گرفته زین جا
...
هوس سفر نداری

ز غبار این بیابان؟

- همه آرزویم اما

چه کنم که بسته پایم.

به کجا چنین شتابان؟

- به هر آن کجا که باشد

به جز این سرا، سرایم

- سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه‌ها، به باران

برسان سلام ما را