تبلیغات
بانو - Very useful information Housekeeping
یکشنبه 5 دی 1389

Very useful information Housekeeping

   نوشته شده توسط: رز    To get pure and clean ice

برای به دست آوردن یخ پاك و تمیز

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Boil water first before freezing
آب را اول بجوشانید.
To make the mirror shine
برای درخشندگی آینه

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Clean with spirits
آن را با اسپرایت پاك كنید.
To remove chewing gum from clothes
برای پاك كردن آدامس از روی لباس

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Keep the cloth in the freezer for an hour
لباس را به مدت 1 ساعت در فریزر قرار دهید.
For polished to make white clothes
برای جلا بخشیدن به لباس های سفید

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes
لباس را همراه با یك تكه لیمو به مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس كنید.
To avoid tears while cutting onions
برای جلوگیری از ریزش اشك هنگام پوست كندن پیاز

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Chew gum
آدامس بجوید.
To boil potatoes quickly
برای جوشاندن سریع سیب زمینی

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Skin one potato from one side only before boiling
پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از یك جهت پوست بگیرید.
To boil eggs quickly
برای جوشاندن سریع تخم مرغ

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Add salt to the water and boil
به آب آن نمك اضافه كنید.
To check freshness of fish
برای امتحان تازه بودن ماهی

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو
ملحق شوید | BestIranGroups

Put it in a bowl of cold water. If the fish floats, its fresh
آن را در یك كاسه آب سرد بگذارید. در صورتی كه ماهی شناور شود تازه است.
To check freshness of eggs
برای امتحان تازگی تخم مرغ

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Put the egg in water. If it becomes horizontal, its fresh. If it becomes slanting, its 3-4 days old. If it becomes vertical, its 10 days old. If it floats, its stale
آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است. اگر به صورت كج قرار گرفت 3-4 روزه است. اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است. اگر شناور شد كهنه است.
To remove ink from clothes
برای پاك كردن اثر جوهر از روی لباس

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash
خمیر دندان را روی لكه جوهر قرار دهید و بگذارید خشك شود سپس بشویید.
Ants to escape
برای فرار مورچه ها

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole
پوست خیار را نزدیك سوراخ مورچه‌ها قرار دهید.
To get rid of mice or rats
برای خلاص شدن از دست موش

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

Sprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away
در محلی كه موش را پیدا كرده‌اید فلفل سیاه بپاشید. موشها فرار خواهند كرد.