تبلیغات
بانو - بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره
یکشنبه 7 آذر 1389

بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره

   نوشته شده توسط: رز    


رج اول

ابتدا 32 زنجیره میزنیم و حلقه میکنیم
رج دوم
بعد با رنگ سفید داحل این زنجیره ها 32 پایه بلند میبافیم
رج سوم
بعد با رنگ قرمز از داخل هر پایه بلند دو پایه بلند میبافیم فقط پایه بلند 7 و 26 رو تکی میبافیم
رج چهارم
این رج داخل هر پایه بلند یک پایه بلند میبافیم فقط فاصله بین اولین پایه بلند و پایه بلند تکی رج قبل رو بینش سه تا پایه بلند دوبل یعنی از هر پایه بلند دو پایه بلند میبافیم دقت کنید فقط سه تا و این کار را در انتهای رج از اون قسمتی که در رج قبل پایه بلند تکی بافتیم تا آخر رج رو تکرار میکنیم
که در پایان بافت ما حدود 68 پایه بلند داریم
رج پنجم
حال بافت رو به حالت لباس در می آوریم یعنی سفید رج اول رو (شروع بافت پشت لباس است ) جلوی لباس و پایین تر از رج سفید پشت قرار میدیم و در شروع این رج 23 پایه بلند میبافیم و این پایه بلند 23 رو با پایه بلند 10 که از شروع این رج داشتیم وصل میکنیم یعنی دوتا یکی میکنیم و حالت آستین رو در می آوریم و بافت رو برمیگردونیم و برای آستین یک رج دیگر میبافیم که دانه های آستین حدود 17 یا 18 تا میباشد بعد رج آخر آستین رو به حالت بافت تزیین دالبر میبافیم با رنگ سفید به این صورت که از یک پایه بلند یک پایه کوتاه و از پایه بلند دو تای بعدش 3 تا پایه بلند میبافیم یعنی یکی در میون تا حالت دالبر بگیرد
این کار رو در اونطرف لباس هم انجام میدیم یعنی باز از پشت لباس شروع میکنیم به بافت و در این قسمت به دانه های جلوی لباس کار نداریم
رج ششم
دانه هایی که مانده برای پشت و جلوی لباس هست که این دانه ها رو با رنگ قرمز 4 رج میبافیم و این رج چهارم رجی هست که کمربند لباس از داخل اون رد میشه
رج دهم
حال با رنگ قرمز از هر پایه بلند دو پایه بلند میبافیم که دو برابر تعداد دانه های لباسمون میشه برای دامن
رج یازدهم
بعد 5 رج دیگر میبافیم با رنگ قرمز که در این رجها هر 10 تا 12 تا پایه بلند یک یه دونه پایه دوبل ( دوتا پایه بلند ) میبافیم
رج شانزدهم
رج آخر بافت هست که سفید بافته میشه مثل سر آستینها حالت تزیینی و دالبر
حال برای کمر بند دامن به اندازه دلخواه زنجیره میزنیم و سر این زنجیره ها منگوله وصل میکنیم و این بند رو از آخرین رج قرمز در قسمت کمر رد میکنیم از یکی در میون پایه بلندها

نکته در ابتدای هر رج بخاطر اینکه رجها صاف بشن 3 تا زنجیره میزنیم که به اندازه یک پایه بلند بشه تا رجها همه صاف باشن