تبلیغات
بانو - دامن شلواری بدون پیلی
یکشنبه 7 آذر 1389

دامن شلواری بدون پیلی

   نوشته شده توسط: رز    


این تقسیماتی که مینویسم ثابت هست
عرض کادر * 2 = دور با - سن    50 * 2 = 100
دور با - سن / 3 = قدفاق        100 / 3 = 33
عرض کادر / 4 = گشادی فاق      50 / 4 = 5. 12
گشادی فاق + 2 = گشادی لبه دامن     5. 12 + 2 = 5. 14
قد فاق / 2 = بلندی فاق پشت      33 / 2 = 5. 16
قد فاق / 3 = بلندی فاق جلو     33 / 3 = 16

خوب بعد از اینکه این تقسیم بندیها رو کردیم میریم سراغ کشیدن الگو
برای رسم دامن شلواری بدون پیلی ، الگوی دامن تنگ شادرو میکشیم با این تفاوت که در این الگو دیگه پشت و جلوی دامن رو باضافه و منهای دو نمیکنیم که بشه 23 و 27
وقتی این کار رو نکنیم جلو و پشت ما هر دور اندازه هم میشن و 25 میشن
بعد از کشیدن الگو در قسمت جلوی دامن از خط وسط جلو در پایین دامن گشادی لبه دامن رو بیرون میریم و علامت میزنیم
حال قد فاق رو از بالای دامن روی خط وسط جلو اندازه زده و علامت میزنیم
از این نقطه گشادی فاق رو بیرون میریم ( اصف با زواویه 90 درجه ) بعدی این  خط رو به خطی که از پایین دامن بیرون آمدیم وصل میکنیم
عینا همین کار رو در قسمت پشت دامن هم انجام میدهینم
ا اینجا پشت و جلوی دامن شلواری ما مثل هم بود
حال در قسمت جلوی دامن از  از نقطه ای که قد فاق رو علامت زدیم بلندی فاق جلو رو به سمت بالا میریم و علامت میزنیم ، از این نقطه یه خط هلال مانند به به قسمت گشادی فاق رسم میکنیم ( میتونیم از هلالی گونیا برای کشیدن استفاده کنیم )
در قسمت پشت هم بلندی فاق پشت رو بال رفته و علامت میزنیم و هلال میکنیم

این الگوی دامن شلواری بدون پیلی ما هست
فقط در هنگام کشیدن ساسونها دقت کنید
ضمنا دامن شلواری در پشت گودی کمر ندارد یعنی دو سانتی که میومدیم پیایین دیگه احتیاجی نیست
زیپ دامن در پهلو هم میشه گذاشت در جلو هم میشه گذاشت  فقط در جلو زاپاس دوخت باید بزاریماما در اینجا در پهلو میزاریم
اگر اشکالی داشتین در خدمتم